Ayudas para la promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países (año 2023)

Período Ejecución: 01/05/23 al 31/12/23 – Anticipo 50% – C. Competitivo – FIN Solicitud 13/01/2023 % Ayudas: 50% – Present. Telemática

Entidades beneficiarias – requisitos (a cumplir en el momento de la presentación de la ayuda)

 1. Empresas Vitivinícolas (en las que > 50% de los ingresos sea del vino o su producción sea > 500 hl)
 2. Org. de Productores Vitivinícolas y Asoc. de Org. de productores Vitivinícolas
 3. Asoc. / Organizac. Profesionales, Indicaciones Geográficas Protegidas o Denominaciones de Origen
 4. Cualquier agrupación de productores, Cooperativas, … del sector del vino

Proyectos subvencionables y gastos subvencionables asociados

Proyectos objeto de subvención

Actuaciones financiables

AccionesSub-aciones
a) Acciones de promoción, publicidad o relaciones públicas que destaquen en particular las normas rigorosas dos produtos da Unión Europea, sobre todo en termos de calidade, seguridade alimentaria ou medio ambiente.
Misiones comerciales.
Campañas publicitarias de natureza diversa (TV, radio, prensa, even tos, etc.).
Promocións en puntos de venta
Portais web para promoción exterior, redes sociales
Misións inversas
Oficinas de información.
Gabinete de prensa.
Presentacións de produto, catas
b) Participación en actos, ferias ou exposicións de importancia InternacionalFerias e exposicións internacionais, etc., Sectoriais ou anrais, profesio nais e de público en xeral. Catas
c) Campañas de información, en particular sobre os reximes de calidade da Unión en relación coas denominacións de orixe, as indicacións xeográficas e a produción ecolóxica
Encontros empresariais, profesionais, lideres de opinión e consumidores
Xonadas, seminarios, catas, degustacións, etc
d) estudos de novos mercados ou de mercados existentes, necesarios para a busca e consolidacion de novas saidas comerciais.Estudos e informes de mercado novos ou existentes, que incluan por exemplo paneis e probas preliminares antes de lanzar novos productos en novos terceiros países ou novos mercados de tecerciros países o en mercados existentes.
e) Estudos para avaliar os resultados dos programas de promoción e información.Estudos de avaliación de resultados das intervencións sectoriais de promoción.
f) Preparación de expedientes técnicos, incluidas probas de laboratorio e avaliacións, relativas a prácticas enolóxicas, normas fitosanitarias e hixienicas, así como requisitos de terceiros países nicas pecio à importación de produtos do sector vinícola, para posibilitar o acceso aos mercados de terceiros países ou evitar que se restrinxa dito accesoPreparación de expedientes técnicos relativos a probas enoloxicas.

Preparación de expedientes relativos a normas o fitosanitarias e hixienicas.

Preparación expedientes técnicos sobre requisitos de terceiros pahes respecto à importación do sector vinicola para posibilitar o como com mercados de terceiros países ou evitar que se restrua do acceso.

Probas de laboratono e avaliacións

Productos

 1. Viño
 2. Viño de licor
 3. Viño espumado
 4. Viño espumoso de calidad
 5. Viño espumoso aromático de calidad
 6. Viño de aguila
 7. Viño de aguila gasidicado
 8. Viño de uvas pasificadas
 9. Viño de uvas sobremaduras
 10. Viño ecoloxicos

– Vinos con denominacion de origen protexica

– Vinos con indicación xeografica protegida

– Vinos en que se indique o varie variedades de uva de vinificación

Criterios de valoración

Criterios de priorización Puntuación

Criterios de priorizaciónPuntuación
1. Programas presentados por nuevos beneficiarios.*25 puntos
2º. Programas que tengan como obxectivo novos países o mercados dun terceiro país.**25 puntos
3°. Programas relativos á produción de vinos con Denominación de orixe, Indicacións xeográficas protexidas e ecolóxicos que indiquen a variedade25 puntos
4°. Tipo de solicitante:15 puntos (máximo)
4.1. O solicitante é unha cooperativa ou outra entidade asociativa agroalimentarias (SATS, sociedades mercantis nas que mais do 50 % do seu capital social pertenza a cooperativas ou SATs).15 puntos
4.2. O solicitante é un órgano de xestión e de representación das indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe protexidas vinicas, asi como as súas asociacións.10 puntos
4.3. O solicitante non está incluído nos tipos 4.1 ou 4.2, e é elaborador dos produtos comercializados.5 puntos
5. Caracteristicas do programa de promoción:10 puntos
5.1.-Programas con un número medio de sub-accións por país igual ou superior a 4.10 puntos (máximo)
5.2. Programas con un número medio de sub-accións por país igual ou superior a 2 e inferior a 4.5 puntos
Valoración total100 puntos

Solicita máis
información sen compromiso!

Poñerémonos en contacto contigo para ofrecerche unha solución personalizada para o teu proxecto.
Scroll al inicio